English German Greek Italian Russian Spanish

СЪОБЩЕНИЕ - за областните конференции

Във връзка с областните конференции на СНЧ, Върховният читалищен съвет реши непроведените  до този момент областни конференции, да се проведат до края на м. октомври.

В тази връзка се дават следните пояснения:

  1. 33-ят конгрес на СНЧ прекрати мандатите на областните председатели, независимо от датата на тяхното избиране
  2. Областните конференции се състоят от оправомощени представители на общинските читалищни съюзи. Всеки общински читалищен съюз избира 3 делегати за областната конференция и им дава съответното пълномощно/протоколно решение/. За община, в която има само 1 читалище, участва само с един представител.
  3. Областният читалищен съвет се състои от оправомощените делегати на общинските читалищни съюзи.
  4.  За датите на провеждане на областните конференции се уведомява секретариата на СНЧ най-малко седем дни преди провеждането на областната конференция.

"Чети с мен" в София, 28 септември 2014 г.

Заедно с министъра на културата Мартин Иванов

Чети с мен

Николай Дойнов: Софийските читалища подариха над... повече

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ НА 28 СЕПТЕМВРИ 2014 Г. ЗА ВСИЧКИ ЧИТАЛИЩНИ БИБЛИОТЕКИ В СТРАНАТА В ПОДКРЕПА НА КАМПАНИЯТА „ЧЕТИ С МЕН”

По покана на министър Мартин Иванов Съюзът на народните читалища се включва в кампанията „Чети с мен“, инициирана от Министерството на културата 

Съобщение

Софийски градски съд регистрира промените в Устава на СНЧ, приети на 33 конгрес /11 май 2014/, с които стартира преструктурирането на СНЧ. В раздел „Документи“ на сайта са качени текстовете касаещи общинските читалищни съюзи и областните читалищни съвети, образци от протоколите, а така също и срока за изпълнение.

Всички документи се изпращат на адреса на СНЧ.

Copyright © 2012 unionchitalishta.eu. All Rights Reserved.