English German Greek Italian Russian Spanish

Николай Дойнов, СНЧ: Българската култура седи върху темелите, които българските читалища построиха

Към Интервюто:

НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН МЛАДЕЖКИ КОНКУРС „КЪМ РОДИНАТА”

СЪЮЗЪТ НА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА

 ОБ Я В Я В А

 

НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН МЛАДЕЖКИ КОНКУРС

 „КЪМ РОДИНАТА”

ПОСВЕТЕН НА 160 ГОДИШНИНАТА ОТ ОБЩОНАРОДНОТО ЧИТАЛИЩНО ДЕЛО

С подкрепата на г-н Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България/АИКБ/

Конкурсът е за млади автори до 30 години.Всеки автор има право да участва с три поетични творби.Текстовете се изпращат в три екземпляра на адрес София – 1000 п.к 71 в срок до 1 октомври 2016 г.

Резултатите ще се обявят в навечерието на Деня на народните будители – 1 ноември.

1.       Награден фонд

Първа награда                                                                    500 лв.

 статуетка „Пегас” и грамота                                    

 Скулптор: Венелин Петров

Втора награда                                                                   400 лв.

 статуетка и грамота                                                  

Трета награда                                                                    300 лв.

статуетка и грамота                                                   

2.       Отпечатване НА НАГРАДЕНИТЕ ТВОРБИ в сп.  „Пламък”                       

Председател на журито: Георги Константинов

С Т А Н О В И Щ Е

СТАНОВИЩЕ

                   на Върховния читалищен съвет на Съюза на народните читалища

Във връзка с получени сигнали в СНЧ, относно упражняван натиск върху читалищни работници в библиотеките на читалищата за придобиване на професионална квалификация  „Библиотекар” чрез завършване на квалификационни курсове, ВЧСна СНЧ  изразява следното становище:

1.      Счита за неприемлив всеки  натиск оказван върху отделни библиотекари от страна на регионални библиотеки, общински администрации и други  нерегламентирани организационни структури за принудително изпълнение на Закона за обществените библиотеки, в частта му за квалификационна степен „Библиотекар”.

 

2.      Призовава Настоятелствата на  читалищата, върху които е оказван натиск, както и засегнатите библиотекари  незабавно да сигнализират  на СНЧ и областните председатели за подобни случаи, след което ще се изпрати сигнал до Главния прокурор за несъобразено поведение

 

3.      При уволнение поради горепосочените причини, СНЧ ще заведе незабавно съдебни дела и ще информира  обществеността, медиите  и международните институции, в които членува.

Алма матер бе домакин на тържественото заседание на Националния комитет за отбелязването на 160-та годишнина на общонародното читалищно дело

Към новината:

Официалните афиши на кампанията "160 години общонародно читалищно дело"

  

Copyright © 2012 unionchitalishta.eu. All Rights Reserved.