English German Greek Italian Russian Spanish

Работна среща в Банско

По повод Деня на любителското творчество 1-ви март в Община Банско се състоя среща между кмета на Община Банско г-н Георги Икономов и председателя на Съюза на народните читалища, заслужилият читалищен деятел Николай Дойнов.

            Г-н Дойнов благодари на кмета на град Банско г-н Георги Икономов за подкрепата му за народното читалищно дело и за това, че в последните години Община Банско се е превърнала в средище на любителското творчество и професионалното изкуство.

            „Едва ли има друга община в България, която да генерира толкова много идеи и да реализира толкова много и различни фестивали“, отбеляза председателят на СНЧ.

            Г-н Икономов подчерта, че читалищата са сърцето на общината и в последните години са инвестирани над 1 000 000 лева в материалната база на читалищата.

      Също така, посочи кметът Георги Икономов, най-голяма посещаемост при реализирането на художествен продукт е при изявите на самодейците на общината.

     Председателят на СНЧ удостои с новия почетен знак на Съюза „Почетен знак – Юбилеен – 25 години възстановителен конгрес на СНЧ“ и специална грамота за заслуги в народното читалищно дело кмета на Община Банско г-н Икономов и още веднъж благодари за усилията в развитието на регионалната култура.

Председателят на СНЧ награди кмета на град Сливен Кольо Милев за принос към читалищното дело

През миналата година три от читалищата в Община Сливен са получили средства за извършване на ремонтни работи.

Подробности:

ОБЛАСТНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СНЧ

       Областна конференция на Съюза на народните читалища се проведе в Пазарджик. Домакин на събитието бе областната управа и заместник-областният управител г-жа Гинче Караминова.

     Областната конференция се проведе по правилата на изменения устав на Съюза на народните читалища, приет на 33-я конгрес, който реализира политика на равно представителство на всички общини, независимо от тяхната големина.

        Гост на конференцията бе председателят на СНЧ г-н Николай Дойнов. В пространното си експозе той очерта развитието на читалищното дело, проблемите, които стоят пред читалищата, както и възможностите за търсене на решения за тяхното преодоляване.

          В последвалата дискусия се включиха Димитър Кръстанов /Пазарджик/, Мария Златкова/ Пещера/, Цветан Котев/ Велинград/ и  други.

    Заместник-областниятуправител г-жа Гинче Караминова посвети своето изказване на възможностите за партньорство и на бъдещия съвет по култура към областната управа, който ще бъде формиран.                      

    Бе взето решение председателят на областния читалищен съвет на СНЧ да бъде представител в предстоящия областен съвет за култура.

     За председател на областния съвет на читалищата бе избрана г-жа Соня Консулова.

ЗАСЕДАНИЕ НА ВЪРХОВНИЯ ЧИТАЛИЩЕН СЪВЕТ

На 30 януари  в зала „Мерджан” на хотел „Рамада”, София се състоя първото за 2015 г. заседание на Върховния читалищен съвет на СНЧ.

            В заседанието взе участие заместник-министърът на културата Боил Банов.

            Председателят на СНЧ г-н Николай Дойнов представи Боил Банов с кратка биографична справка и му даде думата.

            В последвалото изложение заместник-министър Банов се спря на програмата на правителството на Р. България и по-специално точка 17.8, която се отнася до дейността на народните читалища и виждания за промяна в начина на финансиране, а така също и изработването на нов закон за народните читалища.

            Г-н Дойнов поиска уточнение на термина ”нов закон”, като изтъкна, че за изработването на „нов” закон е необходимо да се спази сложна административна процедура.

            Заместник-министър Банов  поясни, че всъщност става дума за „проект за изменение и допълнение на ЗНЧ”, което е допустимо за изпълнение.

            В последвалия откровен разговор между членовете на Върховния читалищен съвет и заместник-министър Банов се поставиха за обсъждане редица проблеми, които до този момент спъват развитието на читалищата и

по същество пречат за развиването на техните дейности.

            Изказаха се Васил Новоселски, Чавдар Луканов, Денка Евстатиева, адв. Минко Стефанов, Димитър Кръстанов. Те поставиха редица въпроси, свързани с читалищната собственост, стандартите, релацията между читалищата и общините, отдела в МК, който се занимава с читалищата, и други.

            Зам. министър Банов обеща в най-скорошно време да се запознае подробно с материята и да направи своите консултации, за което ще разчита на председателя на СНЧ и председател на обществения съвет по култура при министъра Николай Дойнов.

Милко Грънчаров, секретар на НЧ ”Бачо Киро” – Бяла черква, покани г-н Банов за патрон на предстоящите тържества по повод 145 години от основаването на Първия селски театър.

Заседанието продължи с приемането на бюджета на СНЧ и плана за дейността.

След заседанието Ревизионната комисия се събра и избра свой председател.

Поздрав

ЧЕСТИТА НОВАТА 2015 ГОДИНА!
НЕКА СИЛАТА БЪДЕ С ВАС!

Copyright © 2012 unionchitalishta.eu. All Rights Reserved.