English German Greek Italian Russian Spanish

СЪОБЩЕНИЕ - за областните конференции

Във връзка с областните конференции на СНЧ, Върховният читалищен съвет реши непроведените  до този момент областни конференции, да се проведат до края на м. октомври.

В тази връзка се дават следните пояснения:

·  33-ят конгрес на СНЧ прекрати мандатите на областните председатели, независимо от датата на тяхното избиране

·        Областните конференции се състоят от оправомощени представители на общинските читалищни съюзи. Всеки общински читалищен съюз избира 3 делегати за областната конференция и им дава съответното пълномощно/протоколно решение/. За община, в която има само 1 читалище, участва само с един представител.

·        Областният читалищен съвет се състои от оправомощените делегати на общинските читалищни съюзи.

·        За датите на провеждане на областните конференции се уведомява секретариата на СНЧ най-малко седем дни преди провеждането на областната конференция.

"Чети с мен" в София, 28 септември 2014 г.

Заедно с министъра на културата Мартин Иванов

Чети с мен

Николай Дойнов: Софийските читалища подариха над... повече

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ НА 28 СЕПТЕМВРИ 2014 Г. ЗА ВСИЧКИ ЧИТАЛИЩНИ БИБЛИОТЕКИ В СТРАНАТА В ПОДКРЕПА НА КАМПАНИЯТА „ЧЕТИ С МЕН”

По покана на министър Мартин Иванов Съюзът на народните читалища се включва в кампанията „Чети с мен“, инициирана от Министерството на културата 

Съобщение

Софийски градски съд регистрира промените в Устава на СНЧ, приети на 33 конгрес /11 май 2014/, с които стартира преструктурирането на СНЧ. В раздел „Документи“ на сайта са качени текстовете касаещи общинските читалищни съюзи и областните читалищни съвети, образци от протоколите, а така също и срока за изпълнение.

Всички документи се изпращат на адреса на СНЧ.

Copyright © 2012 unionchitalishta.eu. All Rights Reserved.