English German Greek Italian Russian Spanish

ИЗЯВЛЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СНЧ

Във връзка с разпространено за подпис  предложение за изменение и допълнение на Закона за народните читалища като писмо до Петър Стоянович  и  Стефан Данаилов категорично заявявам, че тази инициатива   по никакъв начин не обвързана нито с мен, нито с други членове на Върховния читалищен съвет.Подобно решение не е взимано на нито едно от заседанията на ВЧС на Съюза на народните читалища.

Ситуацията в страната е доста сложна и не предполага подобни действия да бъдат предлагани с неясни цели. Промени в ЗНЧ  е едно  твърде комплексно действие и не е възможно да  допусна непрофесионализъм. Лично ще осведомя Министъра на културата д-р Стоянович и проф. Данаилов за горното.

                                З.ч.д. Николай Дойнов, председател на СНЧ

Нова книга

Търсете от 16 август новата книга на Николай Пенчев "Жълтата кутия" - старобългарски загадки.

"Седнал зад отрупаната с ястия маса, боритарканът (градоначалник) Гостун се огледа доволно. Предстоеше вечер, която щеше да промени живота му. Голямата зала на двореца в Плиска бе само негова. Преди месец и половина Борис тръгна срещу тези, които оспорваха властта му, не искаха да се покръстят и го нарича... ха „предател", отказал се от Бога на дедите си. Князът, каквато бе новата титла на владетеля, наказа с огън и меч противниците си и показа на цялата страна, кой е истинският й господар, стискайки я с желязната си десница. Докато Борис го нямаше, Гостун се разпореждаше в Плиска. Боритаканът за първи път почувства какво е да имаш истинска власт. Багаини (средна по ранг военно благородническа титла), боили (благородническа титла ) водачи на гилдии, свещеници, земеделци и едри търговци се надпреварваха да му показват почитта си. „Дано князът се забави колкото се може повече" - помисли си Гостун и с наслада отпи от златната си, обсипана с камъни чаша".

***

Преди ваканцията на Народното събрание, председателят на СНЧ, з.ч.д Николай Дойнов, проведе разговор със заместник-председателя на Комисията по култура и медии Николай Петев. Бе инициирано в началото на септември да се проведе обща среща, на която да се обсъдят наболелите читалищни проблеми.

Николай Петев е председател на Съюза на българските писатели. Той е и редактор на последната книга на Николай Дойнов „Нови стаи“.

Работна среща

На 1 август се състоя среща на председателя на СНЧ  з.ч.д. Николай Дойнов със сенатора от Румънския парламент, член на Комисията по култура и председател на Комисията за равни възможности, г-н Мариан Василиев. Бяха обсъдени възможности за сътрудничество между гражданския сектор в сферата на културата –  румънските домове за култура и народните читалища от Северна България, организиране на различни формати за съвместно европейско

развитие  и съвместно кандидатстване  пред  еврофондовете през следващия програмен период в сферата на развитието на местните общности, културния туризъм, и изграждането на обща културна платформа, реализирана чрез народните читалища и румънски неправителствени организации. Г-н Дойнов  пое ангажимент да съдейства на румънските си колеги при установяване на контакти с Европейската мрежа на културните центрове.

Работно посещение на Зигфрид Дитлер

По покана на председателя на СНЧ г-н Николай Дойнов от 28 до 30 юни на посещение в България бе ръководителят на един от най-големите немски социо-културни центрове Waschhaus-Postdam Зигфрид Дитлер. Посещението му е в резултат на договореностите между Съюза на анродните читалища и Сдружението на социо-културните центрове в Германия, постигнати през месец март тази година в Берлин.

Гостът взе участие в откриването на Седми международен фолклорен фестивал Пауталия 2013 в гр. Кюстендил и имаше срещи с председателя на Общинския съвет в гр. кюстендил Иван Андонов, който е и председател на НЧ "Братство" - Кюстендил /на снимката/.

Също така Зигфрид дитлер бе на посещение в народно читалище "Никола Йонков Вапцаров" - гр. Благоевград, където успя да наблюдава репетиции на два от основните читалищни състава - китаро-мандолинния оркестър и групата за модерни танци. Председателят на читалището г-н Васил Новоселски запозна госта с идеите за развитие на читалищното дело и регионалната култура, а така също и с идеи за взаимодействие с чуждестранни сходни организации.

Председателят на СНЧ благодари на читалище "Братство" и читалище "Н. Й. Вапцаров" като изтъкна, че тепърва предстои разширяване на контактите със социо-културните центрове от Европейския съюз.

Г-н Дитлер бе поканен за член на журито на китарния фестивал в Кюстендил през следващата година - покана, която той прие с благодарност.

Информация за дейността на  Waschhaus-Postdam -  на техния сайт Waschhaus.de

 

Copyright © 2012 unionchitalishta.eu. All Rights Reserved.