English German Greek Italian Russian Spanish

НОВ ОФИС

Нов офис има Съюзът на народните читалища. Той се намира на ул. „Будапеща” 48 в столицата.

На откриването Отец Христо от православен храм „Света Параскева” отслужи празничния водосвет като пожела на работещите в този офис Божията благословия при изпълнение на техните обязаности и подкрепяни от вярата да служат усърдно при представяне на читалищното дело. В офиса вече се провеждат срещи и разговори, заседания.

РАБОТНА СРЕЩА В СТОЛИЧНА ОБЩИНА

В края на работната седмица председателят на СНЧ организира среща на столични читалища с тежки проблеми с ресорния заместник кмет д-р Тодор Чобанов. След експозето на г-н Николай Дойнов, д-р Чобанов изрази своите становища по редица теми и даде ясни и конкретни отговори на въпросите на софийските читалища. Бе решено да се предприемат конкретни мерки за преодоляване на противоречията и в дух на разбирателство бе потърсен кратък път в най-близко време да се отстранят пречките за общи действия.

Николай Дойнов има среща и със заместник кмета по финансите г-н Брабалов,с когото установиха единомислие по обща тематика.

ВИСОКИ НАГРАДИ

В навечерието на посещението си в Германия, председателят на Съюза на народните читалища бе на работно посощение в Кюстендил по покана на председателя Общинския съвет г- н Иван Андонов.

Бяха обсъдени редица въпроси свързани със сътрудничеството между Съюза на народните читалища и Община Кюстендил в подготовката на общи проекти.

Г-н Николай Дойнов награди кмета на община Кюстендил  г-н Петър Паунов и председателя на общинския съвет г-н Иван Андонов със сребърен плакет „ЗА ПРИНОС В НАРОДНОТО ЧИТАЛИЩНО ДЕЛО” и статуетка на музикант.” Двете награди са идентични, защото в резултат на техните усилия Кюстендил се превръща във фестивален център на Западната част на България" – каза г-н Дойнов.

След награждаването г-н Дойнов даде разширена пресконференция за медиите и по извън читалищни въпроси.

Петър Паунов и Иван Андонов с принос към народното читалищно дело

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА СНЧ ПРЕД ДИПЛОМАТИЧЕСКИЯ КОРПУС

 В рамките на клуб „Приятели на архитектурата” Съюзът на народните читалища презентира своята дейност пред 27 посланици от различни държави като им подари диск на концертите на СНЧ и дипляната на СНЧ на английски език.

По този начин се установиха редица контакти, които ще подпомогнат разгръщането на читалищната и културната дейност в София и страната, а също ще обърнат вниманието върху дейността на СНЧ.

 

 

   

ФОРУМ НА ГРАЖДАНСКИТЕ СЪЮЗИ

По идея и инициатива на  г-н Николай Дойнов, председател на Съюза на народните

читалища, и с подкрепата на арх. Георги Бакалов, председател на Съюза на архитектите

в България, се състоя Форум на традиционните граждански организациии в Р. България.

Присъстваха председателите на Българския лекарски съюз, Синдикатът на българските

учители, Съюзът на юристите в България, Съюзът на икономистите в България, Съюзът на

българските писатели, Съюзът на преводачите в България, Съюзът на музикалните и

танцови дейци, Федерацията на научно-техническите съюзи, Съюзът на учените,

Български фармацевтичен съюз, Съюзът на трудово-производителните кооперации,

Съюза на архитектите в България, които бяха и домакин на форума.

В  екпозето си г-н Николай Дойнов посочи причините за тази инициатива, а именно

подмяната на експертното начало в българското общество, общото безспокойство от

политическата ситуация,липсата на визия на развитието на България.

„Като граждански организации, основани от нашите предци, някои от нас с вековна

история, считаме, че е невъзможно да има обществени съвети без нашето участие.

А нашето участие ще бъде гаранция за експертността на взиманите решения„ –

каза в уводните си думи  г-н Николай Дойнов.

След него започнаха  изказвания на председателя на Съюза на българските

писатели Николай Петев, председателя на Българския лекарски съюз д-р Райчинов,

председателя на Съюзът на зъболекарите – доктор Миланов, на председателя на

Съюза на българскитете музикални и танцови дейци проф. Бъговска, конституционен

съдия Димитър Гочев от Съюза на юристите и редица други.

Накрая г-н Дойнов прочете текст на проект за декларация, подготвена от него, която след 

редакции от участниците бе приета и подписана. В нея се настоява за спешна среща на

президента на Р. България с Форума на традиционните граждански организации.

Декларацията бе входирана в канцеларията на президента на Р. България – Росен Плевнелиев.

  

                 

Copyright © 2012 unionchitalishta.eu. All Rights Reserved.