English German Greek Italian Russian Spanish

Защо получиха международно признание българските читалища?

БНТ, обзорно

Българската Коледа'2017

Председателят на СНЧ: Отново няма да можем да си купим книги

Към интервюто -

Становище

Във връзка с публикувана информация от журналистката Таня Симеонова за участие на Съюза на народните читалища в среща, проведена в Народното събрание с депутати от БСП на 14.12.2017 г., посочваме, че Съюзът на народните читалища не е бил поканен и не е участвал в срещата. Изразяваните становища от различни представители на читалища не са позиция на Съюза на народните читалища. Настоящото становище бе изразено на заседание на Върховния читалищен съвет, проведено на 15.12.2017 г.

Българските народни читалища с признание от ЮНЕСКО

Българските народни читалища бяха дадени за пример от ЮНЕСКО за добро управление. Какво означава признанието и каква е ролята на традиционните образователни и културни институции?
Гост: Николай Дойнов – председател на Съюза на народните читалища.

Към видеото -

Copyright © 2012 unionchitalishta.eu. All Rights Reserved.