Библиотекари, честит празник!

Библиотекари, честит празник!

Библиотекари, честит празник!

Продължавайте със сърце и душа своята благородна мисия в храма на книгата!