Високо отличие

Високо отличие

rbt

На специална церемония при откриването на новата учебна година 2022-2023 в аулата на Стопанска академия „Д. А. Ценов”, гр. Свищов, председателят на Съвета на настоятелите на Академията и председател на Съюза на народните читалища д-р Николай Дойнов бе удостоен от ректора на Академията проф. д-р Марияна Божинова с Почетен знак „ЗА ЗАСЛУГИ КЪМ АКАДЕМИЯТА”.
Тя изтъкна заслугите на Николай Дойнов към формирането на политики и обърна специално внимание на мащабния му проект за придобиване на икономически знания от читалищните работници /термин, въведен от него през 1990 година/.
Д-р Дойнов получи много поздравления от академичната общност.