Възможност за кандитатстване на читалища по проекти – европейски грантове

Възможност за кандитатстване на читалища по проекти – европейски грантове

Съюзът на народните читалища, като най-голяма организация в Европейската мрежа на културните центрове /ENCC/, получи възможност да покани своите членове за участие в проекти на  ЕNCC.

Схемата е грантова и може да се кандидатства до 3000 евро.

UPgrants  – подробности и формуляри

Насоки –UPGrants (1)