ГИНЬО ГАНЕВ – ЗАСЛУЖИЛ ЧИТАЛИЩЕН ДЕЯТЕЛ

ГИНЬО ГАНЕВ – ЗАСЛУЖИЛ ЧИТАЛИЩЕН ДЕЯТЕЛ

С тържествена церемония и многоя лета почетният председател на Съюза на народните читалища Гиньо Ганев бе удостоен от ВЧС със званието “Заслужил читалищен деятел” по повод неговата 85 годишнина. На тържеството присъстваха над 100 “приятели, последователи, съмишленици и ученици на големия политик и философ Гиньо Ганев”, както ги определи в своето слово председателят на СНЧ Николай Дойнов. Сред тях бяха председателят на БАН акад. Стефан Воденичаров, конституционен съдия Димитър Гочев, Явор Милушев, Михаил Белчев, Христина Христова – председател на НДСВ, Симеон Сиеонов – председател на ОС, проф. Георги Близнаков, зам. председателите на СНЧ – проф. Анастас Герджиков и Пламен Александров, членовете на ВЧС – Дени Евстатиева, Томи Йовчев, Петър Райжеков, Бойка Серафимова, Петя Мишева, Мануела Симеонова, Йордан Дичев, Михаил Цонев, Пламен Ангелов,г ости от софийските читалища и страната.

“Читалището е котвата на народната памет” – каза Гиньо Ганев в половинчасовото си слово, което тепърва ще публикуваме.