ДВОЕН ЮБИЛЕЙ НА Д-Р НИКОЛАЙ ДОЙНОВ

ДВОЕН ЮБИЛЕЙ  НА Д-Р НИКОЛАЙ ДОЙНОВ

Юбилеят бе отбелязан в Клуба на читалищнвия деятел при читалище „Аура”, гр. София.

Сред присъстващите, дошли да уважат юбиляра, бяха вицепрезидентът на Р. България Илияна Йотова, ректорът на Стопанска академия „Димитър А. Ценов”, гр. Свищов – проф. Марияна Божинова, вицепрезидентът на КНСБ Тодор Капитанов, председателят на Синдиката на българските учители Янка Такева, изпълнителният директор на Асоциацията на индустриалния капитал Добрин Иванов, директорът на Националната гимназия за древни езици и култури Мариела Папазова, изпълнителният директор на „Глобални библиотеки” Спаска Тарандова, директорът на Техническия колеж в Казанлък проф. дтн. инж Ивайло Ганев /син на Гиньо Ганев/, проф. д-р Александър Николов – председател на Асоциацията по медиавистика, председателят на общинския съвет в Кюстендил Иван Андонов, заместник-председателите на СНЧ Пламен Александров и  Минко Стефанов, членовете на Върховния читалищен съвет Васил Новоселски, Де-ни Евстатиева, Ирена Георгиева, Петър Райжеков, Велина Кулина, Анета Мутафчиева, Ваня Колева, Цветомира Сярова, главният редактор на „Читалищен вестник” Анита Тарасевич, секретари и председатели на читалища от София и цялата страна.

Форматът за чества-не на юбиляра бе „Литера-турно матине” с участието на голямата българска по-етеса Маргарита Петкова, актьора Мариус Донкин и арфистката Яна Дойнова.

Вицепрезидентът на Република България г-жа Илияна Йотова говори за творчеството на поета Ни-колай Дойнов, за тяхното дългогодишно приятелство, за заслугите му към народ-ните читалища. Тя отбеляза и духовното присъствие на Николай Дойнов в култур-ния живот на страната, а така също и безспорния му авторитет сред обществото.

Г-жа Илияна Йотова връчи на д-р Николай Дойнов Почетния знак на вицепрезидета на Република България.

Маргарита Петкова в силно емоционално експозе разказа за близкото си приятелство с Николай Дойнов, устояло на стихиите на времето над 40 години. Тя наблегна на първите му стъпки в литературата и общото им виждане за талантливите неща.

Актьорът Мариус Донкин изнесе половинчасов рецитал по стихове от специалното издание на творчеството на поета в два тома, излязло за юбилея. Антологичният характер на изданието включва и ранните години на поета и бляскавото му присъствие по страниците на сп. ”Родна реч” през 80-те години на 20 век. Всички гости получиха уникалното издание като подарък от юбиляра.

Младата арфистка Яна Дойнова блестящо оз-вучи с изпълненията си събитието и музиката на арфата вдигна нивото на емоциите у гостите и участни-ците.

Бяха отбелязани поздравителните адреси на президента на Р. България Румен Радев, Светия Синод на БПЦ, министъра на културата  Найден Тодоров, Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”, Столична община, Община Шабла и още над сто поздравителни адреса от цялата страна.

Литературното матине приключи с изискан коктейл, на който д-р Дойнов получи високостойностни подаръци от Върховния читалищен съвет – картина на художника Валентин Ангелов и лаптоп от Сдружението на Софийските читалища.

Д-р Дойнов бе обявен за Почетен член на Народно читалище ”Пенчо Славейков”, гр . София, като решението за това прочете г-жа Тина Драмбозова, секретар на читалището.

Председателят на читалище „15.ІХ.1903”, гр. Разлог, Атанас Орозов прочете решението на Настоятелството на читалището да предложи на предстоящето Общо Събрание г-н Дойнов за почетен член на читалището.

Заместник-председателят на СНЧ Минко Стефанов подари осветена икона на Свети Николай от свое име и от името на читалище „Зора”, гр. Сливен, с пожелание иконата да го закриля в трудния му път.