Дистанционно обучение „Организация и управление на читалищната дейност”

Дистанционно обучение „Организация и управление на читалищната дейност”

В края на месец май 2021 г. в Стопанска академия „Димитър Апостол Ценов”, гр. Свищов се състоя анализ на проведеното тримесечно дистанционно обучение с над 90 читалищни работници от цялата страна „Организация и управление на читалищната дейност” с акценти върху счетоводство на НПО, планиране на бизнес дейности и реализация, мениджмънт на съвременното читалище.

Специализираният курс бе иницииран от д-р Николай Дойнов , председател на Съюза на народните читалища и председател на Настоятелството на Стопанската академия. Общата оценка за курса е висока, тъй като обучаваните са получили изключително актуални знания, които са им необходими в работата.

Бе решено в следващите обучения да бъдат добавени две нови специалности – икономикс и маркетинг, които ще допълнят картината на получаваните знания.

Срещата за анализа на резултатите се състоя с участието на проф. д-р Марияна Божинова, ректор на Стопанска академия, както и лекторите проф. д-р Борислав Борисов, доц. Христо Сирашки и д-р Силвена Байракова.

Началник отдел „Регионални дейности” в Министерство на културата дн Силва Хачерян

Обучението даде ценни препоръки за следващите обучения и разширавяне на тематиката.

Всички курсисти ще получат държавен сертификат от Стопанска академия „Димитър А. Ценов”, Свищов.