Достойни награди на СНЧ

На 28 септември в Зала Тържествена на Община Свищов се състоя тържествено заседание на Върховния читалищен съвет по повод 150-годишнината от рождението на първия председател на Съюза на народните читалища, предтечата на европейската идея проф. Иван Шишманов.
В словото си председателят на Съюза на народните читалища Николай Дойнов изтъкна значението на делото на видния свищовлия за раждането на читалищната организация и за извеждането й до организация със статут във всичките закони за народните читалища.
Николай Дойнов посочи и тежката съдба, застигнала Шишмановия род с несправедливостта, извършена срещу неговия син Димитър Ив. Шишманов през 1945 г., но Шишмановото дело е на цяла България и не случайно Европа оцени по достойнство делото му.
В рамките на церемонията с юбилеен медал “150 години проф. Иван Д. Шишманов” на Съюза на народните читалища бяха удостоени заместник-министърът на културата Митко Тодоров и кметът на Община Свищов Станислав Благов.
Г-н Митко Тодоров благодари за наградата и заяви, че се гордее, че е от родния край на проф. Иван Шишманов и че заветите на Иван Шишманов прродължават да бъдат следвани по отношение на идеите за развитие на културата.
Кметът Станислав Благов бе удостоен и за запазване родовата памет и свещените български традиции в Свищовския край.
Г-н Благов подчерта в своето слово, че Съюзът на народните читалища се е превърнал в една уважавана институция и че за него е чест неговият труд да бъде оценен от СНЧ.
За емоционалната атмосфера на събитието, отбелязана от широк кръг медии, допринесе и присъствието на областния управител, народни представители, общински кметове и чуждестранни гости.