Д-р Николай Дойнов гостува на Иван Кулеков- 2 март 2021 г., ТВ 7/8

Д-р Николай Дойнов гостува на Иван Кулеков- 2 март 2021 г., ТВ 7/8

към интервюто