Заповед на Директора на Столична РЗИ за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на София-град влизащи в сила от 24.01.2022 г.

Към заповедта