Заседание на Върховния читалищен съвет

Заседание на Върховния читалищен съвет

За пръв път в своята история, на 18 май 2020, читалищата проведоха онлайн-заседание в рамките на Върховния читалищен съвет на Съюза на народните читалища.

Заседанието имаше работен характер и в дневния ред се включваха точки относно обсъждане на ситуацията в читалищата след отмяната на извънредното положение, подготовка на становище за заседание на Националния съвет по читалищно дело, свикване на 35-ия юбилеен конгрес на Съюза на народните читалища и други въпроси, свързани с читалищната дейност.

В заседанието взеха участие Недялка Трайкова, председател на НЧ „Постоянство“, Лом, Пламен Александров, председател на Първо българско читалище „Еленка и Кирил Д. Аврамови“, Свищов, Николай Николов, председател на НЧ „Добри Войников“, Шумен, Денка Евстатиева, секретар НЧ „Аура“, София, Петър Райжеков, председател НЧ „Славянска беседа“, София, Томи Йовчев, секретар НЧ „Св. Св. Кирил и Методий“, София, Анета Мутафчиева, председател на НЧ „Тодор Петков“, Шумен, Иван Караславов, председател на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий“, Първомай, Васил Новоселски, председател на НЧ „Н. Й. Вапцаров, Благоевград, Любомир Илиев, секретар на НЧ „Цвят“, Видин, Кольо Николов, областен читалищен съвет-Бургас, Минко Стефанов, председател на НЧ „Зора“, Сливен, Иван Андонов, председател на НЧ „Братство“, Кюстендил, Силвена Байракова, председател на НЧ „Отец Паисий“, Велинград, Кольо Петров, „П.К. Яворов“, Чирпан, Росен Атанасов, председател на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий“, Росен Богданов, председател ва областен читалищен съвет – Разград, Даниел Лалев, заместник-председател на СНЧ, Мария Господинова, председател на областен читалищен съвет – Добрич, Геновева Танчовска, секретар на Първо Българско читалище „Еленка и Кирил Д. Аврамови“, Александър Милушев, секретар на ОНЧ „Заря“, Хасково, Нели Стойчева, секретар на НЧ „Искра“, Велико Търново, и като гост Атанас Петров, председател на НЧ „Напредък“, Горна Оряховица.

Повечето от участниците споделиха своя опит за работа в условия на Covid-19, като преобладаващото мнение бе, че служителите на читалището са извършвали вътрешни дейности в читалищата като инвентаризация на библиотеките, ремонтни дейности, създаване на виртуални кръжочни форми и конкурси, свързани с детското творчество и литературата.

Председателят на СНЧ д-р Николай Дойнов сподели темите от онлайн-срещите с министъра на културата и неговия екип, както и възможността да се включат различни предложения в становищата на Националния съвет по читалищното дело за работа в условия на корона-вируса.

Три са основните неща, които съвместно с Министерството са изпълнени:

  • на първо място е удължен срокът за общите отчетни събрания до 30 юни.
  • на второ място след разпореждане на министъра е свикан Националния съвет по читалищно дело
  • и на трето място – повишени са финансовите средства за читалищните библиотеки в предстоящата сесия за нови книги.

 

Съюзът на народните читалища е участвал и в трите решения на експертно ниво.

Върховният читалищен съвет взе решение да се проведе теоретична конференция онлай като датата се определи по-късно, на теми, свързани с развитието на читалищата в условия на пандемия.

Също така се реши да се свика 35-ият редовен конгрес на 27 септември 2020 година, като на 26 септември ще се състои тържествено отбелязване на 30-годишнината от възстановяването на Съюза на народните читалища.

Всички участници в срещата изказаха своето удовлетворение от това първо по рода си онлайн-заседание.