ЗАСЕДАНИЕ НА ВЪРХОВНИЯ ЧИТАЛИЩЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА

ЗАСЕДАНИЕ НА ВЪРХОВНИЯ ЧИТАЛИЩЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА

ВЧС обсъди проектобюджет 2022  и предложеното увеличение от 10.3%

 

Председателят на СНЧ припомни досегашната практика по увеличението на субсидията и постигнатите резултати със служебното ръководство на министерство на културата за увеличение от 50 % на една субсидирана читалищна бройка.

„Явно,че този бюджет на служебния кабинет е бил бламиран и няма как да се достигне нивото от 1.6% от брутния вътрешен продукт за култура, характерни за периода на управление на Стефан Данаилов“- каза д-р Николай Дойнов.

В станалите разисквания членовете на ВЧС изказаха своето категорично становище,че това увеличение е малко,с оглед на инфлационните процеси в страната.

Изказаха се Иван Андонов, Васил Новоселски, Денка Евстатиева, Кольо Николов, Пламен Александров, Ирена Георгиева, Петър Райжеков.

Категоричното им становище бе, че увеличение на субсидията с минимум 25 %.

Единодушно ВЧС реши да се изготви становище за минимум 25 % увеличение, подкрепено  с професионална разработка.

Председателят на СНЧ предложи разработките на г-н Кольо Николов, икономист за база на становището на Съюза.

Становището ще бъде предоставено на народни представители за внасяне в НС.