ЗАСЕДАНИЕ НА ВЪРХОВНИЯ ЧИТАЛИЩЕН СЪВЕТ НА СНЧ

се проведе на 30.11. 2022 г. в зала номер 1 на Института за етнология и фолклористика при Българска академия на науките.
Заседанието разгледа доклад на председателя на СНЧ за организационното състояние на Съюза, както и резултатите от връчения меморандум на политическите сили за тежката финансова ситуация на читалищата.
Към проблемите взеха отношение Мария Господинова, Недялка Трайкова, Дени Евстатиева, Пламен Александров.
В рамките на заседанието бе връчено почетното звание ЗАСЛУЖИЛ ЧИТАЛИЩЕН ДЕЯТЕЛ на Бойка Серафимова, областен председател на областен читалищен съвет – Монтана.
След завършването на заседанието бе подписан договор за сътрудничество между Съюза на народните читалища и Института за етнология и фолклористика при Българска академия на науките.
Председателят на СНЧ д-р Николай Дойнов благодари на проф. д-р Владимир Пенчев, директор на Института, за гостоприемството.