Заседание на Върховния Читалищен Съвет на Съюза на народните читалища

Заседание на Върховния Читалищен Съвет на Съюза на народните читалища

Заседание на Върховния Читалищен Съвет на Съюза на народните читалища се проведе на 17 септември. Гост на заседанието бе заместник-министърът на културата  Васил Василев.

Той бе представен от председателя на СНЧ Николай Дойнов. Основна тема на заседанието бе бюджет 2014 г. и размерът на една субсидирана читалищна бройка.
Николай Дойнов запозна присъстващите с предложението до Министър Стоянович, входирано на 11 септември в МК /виж по-долу/. Заместник-министър Василев  подчерта партньорство на СНЧ  с МК, както и очакванията за успехи в бъдещата обща работа.

Бе решено да се свика ХХХІІІ конгрес на Съюза на 11 май 2014 г. Областните събрания за избор на областни ръководства и делегати за конгреса следва да завършат до средата на м. април 2014 по предстоящ график.

Председателят на СНЧ запозна присъстващите с предстоящия мониторинг върху цялата читалищна мрежа, който СНЧ ще извърши съгласно заповед на Министъра на културата Петър Стоянович.