Заседание относно съгласуване на препоръки за дейността на читалищата

Заседание относно съгласуване на препоръки за дейността на читалищата
На 18 май се състоя онлайн заседание на Националния съвет по читалищно дело при министъра на културата, свикан по инициатива на председателя на Съюза на народните читалища д-р Николай Дойнов с цел изготвянето на препоръки /указания/ за дейността на читалищата след отмяната на извънредното положение.
На заседанието присъстваха Амелия Гешева, зам. министър на културата, д-р Николай Дойнов, председател на Съюза на народните читалища, както и членовете на Съвета доц. Анета Дончева, зам. председател на Българска библиотечна информационна асоциация, проф. дикн Стоян Денчев, председател на Общото събрание на Унибит, доц. Красимира Александрова, директор на Национална библиотека „Св. Св. Климент Охридски“, Боян Ангелов, председател на Съюза на българските писатели, Светослав Почекански, председател на Съюза на българските танцови и музикални дейци, председателят на Съюза на българските художници, М. Кацарска, юрист-консулт на Министерство на културата и други.
В заседанието взеха участие и доц. д-р Венцислав Велев, съветник на министъра на културата и г–жа Ваня Бедрова, началник-кабинет на министъра на културата.
Зам. министър Амелия Гешева запозна присъстващите с изготвени препоръки за народните читалища, базирани на различни документи от Министерство на здравеопазването, относно обстановката в страната. Д-р Николай Дойнов уведоми присъстващите за проведеното по-рано онлайн заседание на Върховния читалищен съвет /ВЧС/ на Съюза на народните читалища.
Изказаха се почти всички членове на Националния съвет по читалищно дело като след разгорещени дебати се стигна до идеята в срок до 21 май да се създадат единни препоръки, касаещи народните читалища, с оглед съгласуването им с Министерство на здравепоазването.
След съгласуването с Министерство на здравеопазването препоръките ще бъдат публикувани на специализираните страници на МК и СНЧ.