За включване в Антология “Читалищни дейци”

За включване в Антология “Читалищни дейци”

Уважаеми колеги,

за включване в Антология “Читалищни дейци XX – XXI век”:

  1. Всяко едно читалище може да представи за включване в Антологията свои изтъкнати деятели – до пет човека. Необходимо е снимка на лицето /портретна, добра резолюция/, кратки биографични данни, както следва:

Роден, завършил, работил, отличен с …………..

2. Изрично се посочва към коя категория спадат номинираните:

Председател на читалище, секретар на читалище, художествен ръководител, директор на школа, член на настоятелство, библиотекар и т.н.

Биографичната справка следва да бъде не повече от 15 реда, шрифт Times new roman, 12 пункта.

3. Минималната покупка на Антологията е 2 бр. авансово платени, за което ще Ви бъде издадена фактура. Цената на една бройка е 30 лв., платени по банкова сметка.

За реализацията на горното е необходимо ПЪРВО да заявите интерес на мейл:

antologia_chit-deiateli@abv.bg и ще получите формуляр за участие.

Починали читалищни дейци също могат да бъдат  включени в Антологията, като в скоби се сложи датата на раждане и тяхната кончина.

С уважение,

СЕКРЕТАРИАТ СНЧ