“Златна звезда” за Българската телеграфна агенция от Съюза на народните читалища

“Златна звезда” за Българската телеграфна агенция от Съюза на народните читалища

1-ви март

По повод 110-та годишнина от основаването на Съюза на нароните читалища председателят на СНЧ д-р Николай Дойнов връчи юбилейната “Златна звезда” на СНЧ на гетералния директор на Българската телеграфна агенция Кирил върчев за високия принос на БТА в отстояване висотите на човешкия дух.