З.ч.д. д-р Николай Дойнов – председател на Настоятелството на “Глобални библиотеки” – България

З.ч.д. д-р Николай Дойнов – председател на Настоятелството на “Глобални библиотеки” – България

На 8 октомври на свое заседание Настоятелството на Фондация “Глобални библиотеки – България” избра за свой председател з.ч.д. д-р Николай Дойнов.
Предложението бе направено от министъра на културата и член на Настоятелството Боил Банов и се прие единодушно.
Също така са приети документи, свързани с работата на Фондацията.
Пред “Читалищен вестник” д-р Дойнов заяви, че негова стара идея, многократно споделяна от него в публичното пространство, е да се покани Бил Гейтс в България и да се потърси възможност за рестарт при закупуването на нова техника за читалищните библиотеки.
“Все пак, каза д-р Дойнов, България е родината на Джон Атанасов”.