Избрани са председателите на постоянно действащите комисии на СНЧ

Избрани са председателите на постоянно действащите комисии на СНЧ

На свое онлайн-заседание на 28 януари 2021 г. ВЧС на СНЧ избра за председатели на постоянно действащите комисии следните колеги:

Комисия по любителско творчество – зчд Томи Йовчев, носител на „Златен век“ на МК

Етична комисия – зчд Петър Райжеков, носител на „Златен век“ на МК

Комисия по фолклор и традиции – Жанет Иванова, ръководител на Ансамбъл „Траке“ и Детски танцов състав „Южняче“

Комисия „Международно сътрудничество“ – Силвена Бобева-Байракова, д-р по културология на Софийски университет, досегашен експерт по ENCC /Европейската мрежа на културните центрове/

На следващо заседание ще бъде избран председател на Комисията по библиотеки и информационни технологии.