ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС НА СНЧ СЕ ПРОВЕДЕ В СОФИЯ

ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС НА СНЧ СЕ ПРОВЕДЕ В СОФИЯ

Съюзът на народните читалища проведе извънреден конгрес на 26 април в театър „Сълза и смях”.

Конгресът имаше за цел да промени определени текстове в Устава на организацията, както и да приеме основен документ, свързан с бъдеща промяна в ЗНЧ.

На Конгреса присъства ресорният зам. министър на културата Амелия Гешева, която в своето експозе отбеляза изключителното партньорство между СНЧ и МК.

“И двете институции работят в синхрон за развитието на читалищното дело”, подчерта Гешева. Тя запозна аудиторията с предстоящето финасиране на читалищата с 2 милиона и половена лева.

Делегатите на Конгреса приеха Декларация, текста публикуваме отделно.