ИНИЦИАТИВА ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА БЮСТ-ПАМЕТНИК НА ПРОФЕСОР ИВАН ШИШМАНОВ 

ИНИЦИАТИВА ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА БЮСТ-ПАМЕТНИК НА ПРОФЕСОР ИВАН ШИШМАНОВ 

по повод 160 години от рождението на проф. Иван Шишманов

/1862-2022/

 

На тържественото честване /24 май 2021 г./ по повод 110-та годишнина от Учредяването на Читалищния съюз председателят на Съюза д-р Николай Дойнов  обяви инициативата за издигането в София на бюст-паметник на най-големия български хуманитарист на 20 век, проф. Иван Шишманов.

В тържественото си слово д-р Дойнов каза, че това е „наш синовен дълг” тъй като професор Шишманов е първият председател на Читалищния съюз и радетел на общонародното читалищно дело и обяви подписка за набиране на средства за този бюст-паметник. Президентът Румен Радев обяви, че се включва в подписката.

Професор Иван Шишманов е инициатор за основаването на множество важни културни институти – Софийския университет, Народния театър, Художествената академия, Етнографския музей, Музикалното училище в София; организатор на просветни дружества, библиотеки, читалища, изложби и др.  Създава училище за слепи (1906). Председател на Учредителния конгрес на Общия читалищен съюз (1911), преизбиран многократно.

Действителен член на БАН (1902), Председател на българската секция на Паневропейския съюз и на българската секция на ПЕН-клуба (1926).

Всички институции, които са свързани с делото му и личността му, са поканени от Съюза на народните читалища,  да се включат в инициативата.

Бюстът се изработва от българския ску.птор Венцислав Василев, а художник на портрета за инициативата е художникът Калин Николов.