Квалификационен курс на тема: „Организация и управление на читалищната дейност”.

Квалификационен курс на тема: „Организация и управление на читалищната дейност”.

ПОКАНА  – народни читалища-01-02-2021                                  

     Стоnанска академия „Димитър А. Ценов” – Свищов

 

До народните читалища в Р България       

Уважаеми Господа,

Уведомяваме Ви,

че Стопанска академия „Димитьр Апостолов Ценов”, гр. Свищов и Съюзът на народните читалища в страната организират квалификационен курс на тема: „Организация и управление на читалищната дейност”.

Курсът е с хорариум от 90 учебни часа и ще се проведе в дистанционна форма чрез платформата за дистанционно обучение на ЦПО към Висшето училище: http://training.eacademy.bg

Учебната програма включва изучаването на следните дисциплини:

  1. Счетоводно отчитане на НПО — 30 учебни часа.
  2. Читалищен мениджмънт – 30 учебни часа.
  3. Планиране на читалищната дейност— 30 учебни часа.

Учебната такса е в размер на 130,00 лв./обучаем, вкл. за издаване на Сертификат за успешно приключено обучение от Стопанска академия „Д. А. Ценов”, гр. Свищов.

Регистрационната форма за участие в квалификационния курс изпратете на ел. адрес на Центъра за професионално обучение към Стопанска академия – Свищов (модератор на обучението): cpo@uni-svishtov.bg в срок до 22.02.2021 г. (понеделник).

Към нея добавете сканирано копие (собственоръчно заверено) на диплома за завършено образование и снимка (1 бр.).

Допълнително ще бъдете уведомени за началото на курса, като на подадените от Вас ел. адреси ще получите потребителски имена и пароли, с които ще работите в ел. платформа http://training.eacademy.bg

Разчитаме, че настоящата покана ще бъде своевременно популяризирана сред персонала на Народните читалища в страната.

 

Доцент д-р Христо Сирашки            3. Ч. Д. Николаи Дойнов  

Председател Център за                           Директор на Съюза на народните читалища

 професионално обучение               Председател на Настоятелството на СА

Стопанска академия                        „Д. А. Ценов” – Свищов

„Д. А. Ценов” – Свищов

Регистрационна форма-читалища-01.02.2021