Международна конференция, организирана от Европейската мрежа на културните центрове

Международна конференция, организирана от Европейската мрежа на културните центрове

От 13 до 15 юни 2022 г. в град Торино, Италия, се състоя конференция, организирана от Европейската мрежа на културните центрове, в която участва и представител на Съюза на народните читалища. Срещата на членуващите в ENCC културни организации от цяла Европа е първото събитие след пандемията, чиято цел е да постави на обсъждане световните тенденции, свързани с „новата нормалност” и климатичните промени.

Д-р Силвена Байракова, като представител на Съюз на народните читалища, взе участие в дебатите и посети на място различни социо-културни организации от Торино, които дават пространство и възможност на местните общности да експериментират в областта на културата и да реализират вдъхновяващи социални инициативи.

Основните теми, които бяха представени, включваха: общностно и териториално развитие чрез култура с фокус върху локалното; колективни действия и пространства, които допринасят за оформянето на територията и създават нови форми на съжителство и гражданство; пост-Ковид предизвикателства пред социо-културните центрове; култура (и устойчивост) като отправни точки за повторно присвояване на обществените пространства и като трансформираща сила на регенерацията на общността; критичен поглед към градската среда и ролята на културата; системни подходи за разрушаване на стереотипите, за да се изправим пред настоящите кризи (климатични промени, икономическо неравенство, политическа легитимност, пандемия на covid).

Модерираните дискусии имаха следните акценти: как да изградим „ново нормално“ въз основа на устойчивостта като обща отправна точка?; как да реагираме на климатичната криза като културни организации?; как културните центрове и обществените пространства могат да бъдат катализатори за устойчиво местно развитие? как можем да развием междусекторни връзки между културата, изкуствата и зелените практики за смекчаване на изменението на климата и проектиране на по-устойчива планета? Как можем да надградим върху новаторски инициативи, за да насърчим по-смели усилия и стратегически подходи за предприемане на мащабни иновативни инициативи на местно ниво за по-голямо, по-бързо, дългосрочно въздействие, щадящо околната среда?

Обмяната на опит и добри практики между културните организации в Европа е важна отправна точка и компас за развитието на стратегически цели. Конференцията бе изключително ползотворна и поради систематично представените приоритети на европейската културна политика, очертаваща рамката на европейските ценности и отправяща категорично послание за единство в многообразието.