Кръгла маса за читалищата “Нови идеи – нови възможности” и в област Хасково

Кръгла маса за читалищата “Нови идеи – нови възможности” и в област Хасково

На кръгла маса “Нови идеи – нови възможности” бяха обсъдени идеи за развитието на читалищата

Към публикацията