Кръгла маса „Нови идеи, нови възможности” в град Габрово

Кръгла маса „Нови идеи, нови възможности” в град Габрово

Читалища от област Габрово и експерти от общините взеха участие в Кръгла маса под надслов „Нови идеи, нови възможности“, за да споделят виждания за разширяване на читалищните дейности и да обсъдят перспективите за развитие пред читалищата. Срещата се организира от Съюза на народните читалища във връзка с подписано споразумение за сътрудничество с Министерство на културата и е под патронажа на областния управител. Председателят на съюза д-р Николай Дойнов информира за евентуални изменения в Закона за народните читалища и допустима възможност за ремонт на сгради със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост. На национално ниво се дискутират различни хипотези за промяна в начина на финансиране на читалищата – търсене на средства на проектен принцип и финансиране в зависимост от евентуална категоризация на читалищата. Читалищните дейци от област Габрово настояха за по-справедливо преразпределение на субсидираните читалищни бройки в цялата страна, за да могат ефективно да изпълняват ролята си на културно-просветни средища.
В срещата участва и заместник-председателят на Съюза на народните читалища Даниел Лалев.

към новината

https://www.facebook.com/OblastnaAdministraciaGabrovo/?locale=he_IL