КРЪГЛИ МАСИ ЗА ЧИТАЛИЩАТА “НОВИ ИДЕИ – НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ”

КРЪГЛИ МАСИ ЗА ЧИТАЛИЩАТА “НОВИ ИДЕИ – НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ”

Започва провеждането по областина кръгли маси за читалищата “Нови идеи – нови възможности”.

Те се организират от Съюза на народните читалища с подкрепата на Министерство на културата, по Повод отбелязването на 20 години от Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно богатство, но тяхна задача е и да открои вижданията на читалищните дейци за бъдещето на институцията читалище и чрез новите идеи, които читалищата ще предложат, да се дадат нови възможности за развитие на общонародното читалищно дело.

Народните читалища са вписани като добри практики в Регистъра на нематериалното културно наследство, което е висока чест.

Кръглите маси са резултат и на подписаното споразумение между Министерство на културата и Съюза на народните читалища, както и на стремежа на ръководството на СНЧ за обогатяване на локално ниво на читалищата със специфични и необходими за местните общности нови дейности.