Международни контакти

Председателят на СНЧ з. ч .д. Николай Дойнов има среща с председателя на Райония съвет на Тараклия г-н Александр Гарановски.

Срещата се проведе в рамките на 18 фестивал „Богородица“ в гр. Генерал Тошево и на нея бяха обсъдени въпроси свързани с реализацията на различни гостувания на български колективи в Република Молдова и възможности за подпомагане на читалищата в Тараклия с книги, материали и др.