Международно сътрудничество

Председателят на СНЧ има среща с Улрих Бееман,президент на ИНТЕРХЕЛП  – Германия. На срещата, продължила повече от 6 часа се направиха постъпки за участие на читалищни състави в предстоящи културни дни в Германия, а така също и създаването на културен продукт, с благотворителна цел.

Немската организация е една от големите донори за България в социалната сфера и усилията на г-н Дойнов са в посока обогатяване дейността на ИНТЕРХЕЛП –ГЕРМАНИЯ и по посока развитие на народните читалища.