Министерството на културата и Съюзът на народните читалища подписаха ново 3-годишно споразумение за сътрудничество

Към новината