МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА НАГРАЖДАВА ИЗЯВЕНИ ДЕЙЦИ ПО СЛУЧАЙ 24 МАЙ

МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА НАГРАЖДАВА ИЗЯВЕНИ ДЕЙЦИ ПО СЛУЧАЙ 24 МАЙ
МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА НАГРАЖДАВА ИЗЯВЕНИ ДЕЙЦИ ПО СЛУЧАЙ 24 МАЙ http://mc.government.bg/newsn.php?n=7225&i=1