Министърът на здравеопазването издаде заповед за въвеждане на временни противоепидемични мерки, считано от 1 април

Министърът на здравеопазването издаде заповед за въвеждане на временни противоепидемични мерки, считано от 1 април

Към новината –