Министърът на здравеопазването удължава временните противоепидемични мерки, въведени в страната, до 31 юли.

Министърът на здравеопазването удължава временните противоепидемични мерки, въведени в страната, до 31 юли.

подробно