Министър Ангелов издаде заповед за противоепидемични мерки в страната от 12 до 30 април

Министър Ангелов издаде заповед за противоепидемични мерки в страната от 12 до 30 април

…От 12 април се допуска провеждането на културни и развлекателни мероприятия (фестивали, кина, театри, циркови представления, сценични прояви, концерти, музеи, галерии, библиотеки, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство) при използване на не повече от 30% от капацитета на помещенията, спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м., носене на защитни маски за лице и използване само на седящи места (за концерти, фестивали, театри, циркови представления и други сценични прояви). ..

Цялата заповед