МИНИСТЪР МИНЕКОВ И ЗАМ.-МИНИСТРИТЕ НА КУЛТУРАТА ДОЦ. Д-Р СЛАВОВ И ПРОФ. ТАНЕВА ПРОВЕДОХА СРЕЩА С ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СЪЮЗА НА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА Д-Р НИКОЛАЙ ДОЙНОВ

МИНИСТЪР МИНЕКОВ И ЗАМ.-МИНИСТРИТЕ НА КУЛТУРАТА ДОЦ. Д-Р СЛАВОВ И ПРОФ. ТАНЕВА ПРОВЕДОХА СРЕЩА С ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СЪЮЗА НА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА Д-Р НИКОЛАЙ ДОЙНОВ

Министър Минеков и зам.-министрите на културата доц. д-р Славов и проф. Танева проведоха среща с председателя на Съюза на народните читалища (СНЧ) д-р Николай Дойнов и членове на Съюза….

Към новината