МОНИТОРИНГ

Уважаеми колеги,

Днес, 1 октомври 2013 г., стартира мониторинг на читалищната мрежа, който ще бъде реализиран от Съюза на народните читалища.

Съгласно заповед на Министъра на културата, д-р Петър Стоянович, СНЧ ще извърши този мониторинг и ще подготви доклад за фактическото състояние на читалищната мрежа в срок до 31 декември 2013.

За целта е необходимо да се попълни АНКЕТНИЯ ЛИСТ, който е приложен тук и да се изпрати на адрес:  monitoring2013@abv.bg

Допустим е и вариант да се изпрати по пощата на адрес гр София, ул. ”Будапеща” № 48 – за мониторинга /за тези, които не могат да го пратят по електронен път/.

Крайният срок за получаване на анкетния лист е 30 октомври 2013. След тази дата, Вашето читалище ще бъде отбелязано като непредставило данни.

След  обработка на данните, експерти ще посетят избрани читалища  и  ще бъде изготвен доклада.

СЕКРЕТАРИАТ НА СНЧ