Награди “Златна звезда” на СНЧ, връчени на 24 май във Военен клуб, гр. София

Награди “Златна звезда” на СНЧ, връчени на 24 май във Военен клуб, гр. София


“Златна звезда” за СУ “Св. К. Охридски”, връчена на ректора проф. Анастас Герджиков

“Златна звезда” за Народен театър “Иван Вазов”, връчена на Мариус Донкин, директор

“Златна звезда” за Синдиката на българските учители, връчена на неговия председател д-р Янка Такева

“Златна везда” за Асоциация на индустриалния капитал, връчена на преседателя на УС на асоциацията Васил Велев

“Златна звезда” за Българския форум на бизнес лидерите, връчена на изпълнителния директор Георги Руйчев

“Златна звезда” за Стопанска академия “Димитър А. Ценов”, свищов, връчен на ректора й проф. д-р Марияна Божинова

 

“Златна звезда” за Унибит, връчена на ректора проф. Ирена Петева

Златна звезда за Национална библиотека “Св. Св. Кирил и Методий”, връчена на Румяна Петрова, за. директор