Наградата “Следовник на народните будители” – история и документи

Наградата “Следовник на народните будители” – история и документи

НАГРАДАТА СЛЕДОВНИК НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

е учредена на 31 октомври 2003 година от софийското читалище “Св. Св. Кирил и Методий”, кв. Красна Поляна. Учредяването е отразено в сп. “Читалищна мрежа” през същата година с главен редактор Анита Тарасевич /бр. 6, Год. I, 2003 год./. Автор на статията за учредяването е Тина Драмбозова, секретар на НЧ “Пенчо Славейков”, кв. Лозенец, гр. София.

Тук публикуваме факсимилета от списанието.

 

     

По случай учредяването на духовната награда читалището получава писмо-поздрав от Съюза на българските писатели с председател Николай Петев, което също може да се види от факсимилето.

През 2008 година НЧ “Св. Св. Кирил и Методий” се договаря със Съюза на народните читалища наградата да получи национален статут и започва нейното връчване от Съюза на народните читалища.