НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА НАРОДНИ ПЕСНИ

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА НАРОДНИ ПЕСНИ

ФЕДЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИ ФОЛКЛОРНИ ГРУПИ

СЪЮЗ НА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА НАРОДНИ ПЕСНИ

София, 2013 г.

16.03.2013 – 17.03.2013

СТАТУТ

Целта на конкурса е да издири и популяризира млади таланти, да излъчи участници в Івия Международен пътуващ фестивал за изпълнители на фолклорни песни, организиран от I.G.F

Право на участие имат изпълнители – солисти на народни песни на възраст от 16 до 25 години.

Солистите певци участват с изпълнение на две народни песни по избор, с общо времетраене до 6 мин., като едната от песните задължително е бавна.

Изпълненията са без музикален съпровод или със синбек (по избор на участника).

Графикът за реда на явяване се определя от Организаторите и ще бъде публикуван на 11.03.2013 г. на www.fbfg.eu

Не явилите се в графика губят правото си на участие.

Желателно е изпълнителите да се явят в национални костюми.

Организаторите си запазват правото да фотографират, филмират, записват и разпространяват изпълненията от конкурсната програма, без да заплащат права и обезщетения.

Конкурсът ще се проведе в залата на Читалище „Аура” гр.София

Заявките за участие /по образец/ ще се приемат до 8 март 2013 г.

на електронен адрес: konkurs@fbfg.eu

Бланкатаобразец може да се изтегли от www.fbfg.eu

Такса за участие : 20 лв. на участник, която трябва да бъде заплатена не покъсно от 5 март 2013 г. по сметка: IBAN: BG16 UNCR 7000 1519 4175 79 BIC: UNCRBGSF УниКредит Булбанк гр.Разград

Фактура се издава при регистрацията на участниците срещу представянето на платежен банков документ.

Пътните и разноските по пребиваването са за сметка на участниците.

Всеки изпълнител получава грамота за участие. Жури в състав: присъжда:

Награда на Федерация на български фолклорни групи

Награда на Съюза на Народните читалища

ГОЛЯМА НАГРАДА – участие в Івия Международен пътуващ фестивал за изпълнители на фолклорни песни, организиран от I.G.F (двама участника)

Международният пътуващ фестивал за изпълнители на фолклорни песни ще се проведе в периода 14 юни 1 юли 2013 година. Ще стартира в град Бистрица, Румъния, ще премина през Италия и Франция и ще завърши в град Оренсе, Испания. Разходите на участниците се поемат от I.G.F.

Българско национално радио

За допълнителна информация: GSM: 0892 253 737 e-mail: robobo@abv.bg