НАЦИОНАЛНА ЧИТАЛИЩНА СРЕЩА

НАЦИОНАЛНА ЧИТАЛИЩНА СРЕЩА

 

Национална читалищна среща, организирана от Съюза на народните читалища, се проведе на 2.09.2022 г. в София в НЧ “Славянска беседа”. В нея взеха участие читалища от 112 общини, както и читалища от София. Срещата премина при изключителен интерес поради темите, залегнали в нея, като:
– предстоящият бюджет
– инфлация, високи цени на енергоносители
– ролята на предишния екип на Министерство на култура.
Доклад по горните теми представи д-р Николай Дойнов, председател на Съюза на народните читалища. В него той се спря върху ролята и загърбването на читалищата от предишното политическо ръководство на МК.
Обосновано документално, върху реални стенограми, изказвания и други доку-менти, д-р Дойнов посочи, че отсъствието на актуализация на стандарта на народните читалища се дължи на екипа на Атанас Атанасов, който не е предложил на МФ включването на читалищата в актуали-зацията на бюджет 2022.
Така, отбеляза Николай Дойнов, при следващо увеличение читалищата ще стартират от ниска изходна точка – 12 600 лв., за разлика от Регионалните библиотеки, например, които ще стартират от близо 24 000 лв.
Той припомни обидните квалификации за читалищата, изречени от заместник–министрите на културата. Суспендирането на социалното партньорство, което е и законово обосновано между МК и СНЧ, е обяснимо само с желанието да се посегне върху финансирането на читалищата или да се финансират само отделни дейности.
Д-р Дойнов посочи исканията на СНЧ за 48 % увеличение, договорено с екипа на проф. Минеков през 2021 г.
С аплодисменти участниците в срещата посрещнаха министъра на културата проф. Велислав Минеков.
В словото си проф. Минеков посочи редица проблеми в българската кул-тура, както и усилията си за повишаване парите за култура до 0.2 от брутния вътрешен продукт.
Със силна емоция той си пожела да посети всяко едно читалище и завърши с фразата „БЛАГОДАРЯ ВИ,ЧЕ ВИ ИМА”.
По време на срещата стана ясно, че предстои формирането на комисия между МК и СНЧ за уточняване на параметрите по изготвянето на проектобюджета за следващата година.