На 26 май президентът на република България Румен Радев прие председателя на Съюза на народните читалища з.ч. д .д-рНиколай Дойнов

На 26 май президентът на република България Румен Радев прие председателя на Съюза на народните читалища з.ч. д .д-рНиколай Дойнов

Д-р Николай Дойнов представи на държавния глава проблемите на народните читалища,както и дейността на общонародния комитет „160 години проф.Иван Шишманов”.

В продължилия извън протоколното време разговор д-р Дойнов акцентира върху спешната необходимост от техническо обезпечаване и подмяна на амортизираната техника в читалищата ,която е от 2009 г и непрекъснато се ъпгрейдва,без това да реши проблема.

Ниското заплащане и липсата не перспектива пред читалищните работници,бяха другите теми,върху които Николай  Дойнов се спря.

Президентът Румен Радев отбеляза силата на народната култура и близостта на народа до читалищата,една връзка,която е неразривна и която продължава да внушава респект .Той подчерта,че се стреми във всеки град или село,в което отиде,да се срещне с читалищните дейци.

Бяха разгледани и друг кръг въпроси.

Д-р Дойнов благодари на президента Румен Радев за подкрепата,както и за възможността  читалищни деятели чрез СНЧ да получат покани за държавния прием на 24 май

В срещата взе участие и секретарят на президента по култура и национална идентичност доц.д-р Пламен Славов.