ОБЛАСТНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СНЧ В СТАРА ЗАГОРА

ОБЛАСТНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СНЧ В СТАРА ЗАГОРА

В обновения салон на НЧ ”Клименти Охридски”,  гр. Стара Загора, се състоя областна конференция на Съюза на народните читалища.Гост на конференцията бе председателят на СНЧ д-р Николай Дойнов, който в експозето си представи решенията на 35 конгрес,както и дейностите, свързани с Ковид пандемията.

В словото си д-р Дойнов отбеляза неимоверното вдигане цената на тока, а това е сериозна опасност от затваряне на основни читалищни дейности. Читалищата са на промишлен ток и се таксуват като производствени предприятия, без обаче да имат капацитета на тези предприятия, както и финансовите им ресурси. Ситуацията става още по-сложна от развихрилата се Ковид пандемия, която блокира стопанските дейности на отделното читалище и драстично намалява собствените приходи.

Председателят на Съюза запозна присъстващите с разговорите си министъра на културата проф.Велислав Минеков и искането на СНЧ за вдигане на субсидията в бюджет 2022 г..

Обучението по „Управление и организация на читалищната дейност”, иницирано от д-р Дойнов, съвместно със Стопанска академия „Д. А. Ценов” Свищов, е другата тема, която бе дискутирана. Новият курс, обогатен с две нови специалности, предизвиква сериозен интерес и поради участието на д.н Силва Хачерян като лектор.