Николай Дойнов: Настояваме за по-висок бюджет за читалищната дейност

Николай Дойнов: Настояваме за по-висок бюджет за читалищната дейност

Около 25 млн. лв. на година са ни нужни на година за капиталови разходи

Нашите разчети са, че е възможно около 26 на сто увеличение на бюджета ни

към интервюто