НОВА ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪР АНАНИЕВ

НОВА ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪР АНАНИЕВ

В НОВАТА ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪР АНАНИЕВ СЕ ЗАПАЗВАТ ВСИЧКИ ЗАПИСАНИ ПО-РАНО МЕРКИ, КАСАЕЩИ ПРОВЕЖДАНЕТО НА КУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ

Към мерките