Нова книга

Нова книга

Търсете от 16 август новата книга на Николай Пенчев “Жълтата кутия” – старобългарски загадки.

“Седнал зад отрупаната с ястия маса, боритарканът (градоначалник) Гостун се огледа доволно. Предстоеше вечер, която щеше да промени живота му. Голямата зала на двореца в Плиска бе само негова. Преди месец и половина Борис тръгна срещу тези, които оспорваха властта му, не искаха да се покръстят и го нарича… ха „предател”, отказал се от Бога на дедите си. Князът, каквато бе новата титла на владетеля, наказа с огън и меч противниците си и показа на цялата страна, кой е истинският й господар, стискайки я с желязната си десница. Докато Борис го нямаше, Гостун се разпореждаше в Плиска. Боритаканът за първи път почувства какво е да имаш истинска власт. Багаини (средна по ранг военно благородническа титла), боили (благородническа титла ) водачи на гилдии, свещеници, земеделци и едри търговци се надпреварваха да му показват почитта си. „Дано князът се забави колкото се може повече” – помисли си Гостун и с наслада отпи от златната си, обсипана с камъни чаша”.