“Нови идеи –  нови възможности” и в Перник

“Нови идеи –  нови възможности” и в Перник

В Областна администрация Перник се състоя в края на м.февруари т.г.

Кръглата маса бе ръководена от председателя на СНЧ д-р Николай Дойнов.В откровен разговор за читалищата,тяхното сегашно състояние и предизвикателствата на времето,представителите на пернишките читалища,споделиха своите проблеми и необходимостта от възстановяване на своето членство в СНЧ

Областният управител Людмил Веселинов изпрати специално приветствие и пожела успешна работа.

Чрез мултимедия читалищата чуха словото на заместник-министър Амелия Гешева,произнесено на идентичната кръгла маса в областна администрация-София област.

Д-р Дойнов отбеляза основните резултати от досега проведените срещи и попълнените анкети за новите дейности.”Търсят се нови възможности за допълващо финансиране”- отбеляза председателят на читалищата.

Бе постигнато съгласие за оперативна помощ по читалищни проблеми от страна на СНЧ.