ОБЛАСТНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СНЧ ВЪВ ВАРНА

В реновираната зала на Народно читалище „Македония-2005”, гр. Варна, се проведе областна конференция на Съюза на народните читалища, която бе ръководена от председателя на организацията д-р Николай Дойнов. В експозето си пред участниците той отбеляза дълбоките поражения, които Ковид кризата нанесе на читалищата, в това число и породения страх у членовете на съставите на читалищата и разпадналите се по места състави с традиции. Опита да се провежда репетиции по интернет г-н Дойнов определи като неуспешен.

Дойнов представи и изграждащата се СТРИЙМИНГ ПЛАТФОРМА ЗА ЛЮБИТЕЛСКО ТВОРЧЕСТВО И ФОЛКЛОР, която СНЧ с подкрепата на МК създава, именно за да могат съставите да представят своите умения пред широка публика. Платформата е достъпна от всички краища на света и вече има сериозен интерес към нея от българските общности  в САЩ, Германия, Великобритания и други държави.

В хода на дискусията бе представено и обучението, което Стопанска академия „Димитър А.Ценов”, гр. Свищов, извършва сред читалищните дейци и огромния интерес към него.

За председател на областния читалищен съвет – област Варна бе избран Николай Бинев, председател на НЧ ”Просветна” – кв. Аспарухово, известен актьор и художествен ръководител.