ОБУЧЕНИЯ ПО УСЛОВИЯТА НА ТРУД

Обучения по здравословни и безопасни условия на труд, организирани от Съюза на народните читалища като основен член на Асоциацията на индустриалния капитал, се състояха във Враца и Велико Търново.
Обученията бяха безплатни за читалищата, както и учебните пособия. Всички участници получиха сертификат за завършен курс, тъй като обучението е задължително и всеки работник следва да има завършен курс.
Обученията са част от плана за работа на Съюза на народните читалища и до този момент над 350 читалищни работници са ги завършили.